Zespół Technik Radiolokacyjnych ISE PW

Pokój 602C Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Dydaktyka

Osoby należące do Zespołu Technik Radiolokacyjnych prowadzą na wydziale WEiTI następujące przedmioty:

TRA – Techniki realizacji cyfrowego przetwarzania sygnałów (ERES)

SRMP – Sygnały radiolokacyjne i metody ich przetwarzania (ERES)

EDISP – Digital Signal Processing (ERES)
(zwykle jest uruchamiany w semestrze zimowym)

ESPTR – Signal Processing in Telecommunications and Radar (ERES)
(zwykle jest uruchamiany w semestrze letnim)

PSYL – Cyfrowe przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem LabView (ERES)