Zespół Technik Radiolokacyjnych ISE PW

Pokój 602C Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Kontakt

Siedziba Zespołu:

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Pokój 453  oraz 447

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

Pytania odnośnie Zespołu można również kierować na adres mailowy: