Zespół Technik Radiolokacyjnych ISE PW

Pokój 602C Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Tematy prac dyplomowych

Prace inżynierskie
Prace magisterskie

Prace inżynierskie (zrealizowane):
1. „Koder i dekoder sygnałów cyfrowej telewizji naziemnej na potrzeby radiolokacji pasywnej” (Opiekun: dr P. Samczyński)
2. „Radar pasywny DVB-T wykorzystujący kolerator zrealizowany w oparciu o układ FPGA wchodzący w skaład systemu NIPXIe – 1071” (Opiekun: dr P. Samczyński )
3. „Demodulacja oraz dekodowanie sygnałów OFDM standardu IEEE 802.11g dla celów radiolokacji pasywnej” (Opiekun: prof. K.Kulpa)
4. „Realizacja demonstratora radaru FMCW do detekcji obiektów ruchomych” (Opiekun: dr hab. M. Malanowski)
5. „Demonstrator radaru SAR z falą ciągłą FMCW” (Opiekun: Dr P. Samczyński)
6. „Implementacja odbiornika DVB-T do zastosowań w radiolokacji pasywnej z wykorzystaniem układu FPGA” (Opiekun: dr hab. J. Misiurewicz)
7. „Radar szumowy z lokalnie generowanym sygnałem referencji” (Opiekun: dr hab. M. Malanowski)
8. „Odbiornik sygnału cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T wykonany w technice radia programowalnego SDR” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
9. „Kształtowanie sygnałów sondujących w radarze SAR z modulacją pseudolosową” (Opiekun: dr hab. J. Misiurewicz)
10. „Radar FMCW krótkiego zasięgu” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
11. „Projekt i implementacja środowiska uruchamiającego dla systemu przetwarzania danych BF08A” (Opiekun: prof. K Kulpa)
12. „Przetwarzanie sygnałów w standardzie DAB” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
13. „Odtwarzanie sygnału referencyjnego DVB-T do zastosowań w radiolokacji pasywnej” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
14. „Demonstrator naziemnego radaru szumowego z syntetyczną aperturą” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
15. „Moduł obliczeniowy realizujący wybrane algorytmy z dziedziny cyfrowego przetwarzania sygnałów na architekturze Cell Broadband” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
16. „Radar pasywny w oparciu o sygnał telewizji cyfrowej DVB-T” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
17. „Tworzenie aplikacji internetowych na podstawie systemu konferencyjnego SPS 2007” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
18. „Konsola parametrów systemu wielozadaniowego oparta na dedykowanym serwerze WWW” (Opiekun: dr inż. J. Misiurewicz)
19. „Analiza parametrów kołowego szyku antenowego pod kątem wykorzystania w systemie PCL” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
20. „Wykrywanie obiektów powietrznych z wykorzystaniem impulsowych radarów bistatycznych” (Opiekun: dr hab. inż. Piotr Samczyński)

Prace magisterskie (zrealizowane):
1. „Opracowanie i implementacja modułu wykrywania obiektów w radarowym detektorze przeszkód” (Opiekun: dr hab. M. Malanowski)
2. „Opracowanie algorytmów równoległych dla radaru SAR oraz implementacja z wykorzystaniem technologii CUDA” (Opiekun: dr hab. M. Malanowski)
3. „Infrastruktura programowa wspomagająca tworzenie aplikacji dla urządzeń wbudowanych” (Opiekun: dr hab. J. Misiurewicz)
4. „Zastosowanie metod „Compressed Sensing” do lokalizacji obiektów w radarze pasywnym” (Opiekun: dr hab. J. Misiurewicz)
5. „Wskaźnik radarowy wykorzystujący współczesne technologie internetowe” (Opiekun: dr hab. J. Misiurewicz)
6. „Wirtualny analizator sygnałów” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
7. „Metody poprawy jakości obrazów uzyskiwanych w technice DBS” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
8. „Implementacja algorytmów PCL na platformę CUDA” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
9. „Metody poprawy jakości zobrazowań uzyskanych radarem do sondowań podpowierzchniowych” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
10. „Stanowisko badawcze do pomiarów odbiciowości gruntu , wykorzystujące radar szumowy” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
11. „Doświadczalny radar pasywny wykorzystujący sygnał DVB-T” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
12. „Realizacja radaru pasywnego działającego w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem konsoli Playstation 3” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
13. „Przetwarzanie sygnałów uzyskiwanych radarem do sądowań podpowierzchniowych w trybie SAR zogniskowanych” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
14. „Koncepcja komputera pokładowego do miniaturowych satelitów typu CubeSAT” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
15. „Metody ogniskowania obrazów SAR w trybie spotlight” (Opiekun: prof. K. Kulpa)
16. „Detekcja sygnałów radarowych i estymacja ich parametrów z wykorzystaniem metod czasowo-częstotliwościowych” (Opiekun: dr hab. inż. Piotr Samczyński)