Zespół Technik Radiolokacyjnych ISE PW

Pokój 602C Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Badania/projekty

Zrealizowane projekty badawczo-rozwojowe (wybrane):

-Europejska Agencja Obrony (EDA):

 • „Rozproszony, adaptacyjny silnik fuzji wielosensorowej”,
 • „System Nawigacyjny o Zwiększonej Dokładności Bazujący na Technice SAR”,
 • „Radar z Syntetyczną Aperturą pracujący na platformach bezzałogowych we wszystkich warunkach pogodowych”.

-Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • „Opracowanie metod przetwarzania sygnałów w radarach pasywnych pracujących z wykorzystaniem sygnałów telewizji cyfrowej DVB-T”,
 • „Moduły nadawczo-odbiorcze z adaptacyjnym kształtowaniem charakterystyk fazowych, na tranzystorach LDMOS, do zastosowania w antenach aktywnych radarów wielofunkcyjnych na pasmo S”,
 • „Opracowanie demonstratora technologii radaru śledzącego do kierowania artylerią przeciwlotniczą”,
 • „Projekt i wykonanie modułów programowych i sprzętowych dla realizacji trybów AIS, ISAR, HiSAR i ECCM w wielofunkcyjnym radarze pokładowym dla patrolowych samolotów rozpoznania morskiego”,
 • „Opracowanie koncepcji i badania wybranych elementów radaru pasywnego”,
 • „Opracowanie koncepcji radaru SAR z wysoką rozdzielczością z wykorzystaniem technologii polarymetrii i interferometrii”.

-Współudział w projektach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

 • „Utworzenie grupy innowacyjnych, komplementarnych laboratoriów badawczych w obszarze mikro-, nano- i optoelektroniki”,
 • „Fotonika i Technologie Terahercowe – Rozwój Wydziałowego Centrum Badawczego”.