Zespół Technik Radiolokacyjnych ISE PW

Pokój 602C Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Publikacje

 1. Malanowski, M.; Kulpa, K.; , „Detection of Moving Targets With Continuous-Wave Noise Radar: Theory and Measurements”, Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on , vol.50, no.9, pp.3502-3509, Sept. 2012   

 2. Misiurewicz, J.; Kulpa, K.S.; Czekala, Z.; Filipek, T.A.; , „Radar Detection of Helicopters with Application of CLEAN Method”, Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on , vol.48, no.4, pp.3525-3537, October 2012  

 3. Krysik, P.; Samczynski, P.; Malanowski, M.; Maslikowski, L.; Kulpa, K. S.; , „Velocity measurement and traffic monitoring using a GSM passive radar demonstrator”, Aerospace and Electronic Systems Magazine, IEEE , vol.27, no.10, pp.43-51, Oct. 2012  

 4. Dawidowicz, B.; Kulpa, K.S.; Malanowski, M.; Misiurewicz, J.; Samczynski, P.; Smolarczyk, M.; , „DPCA Detection of Moving Targets in Airborne Passive Radar”, Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on , vol.48, no.2, pp.1347-1357, April 2012  
    

 5. Dawidowicz, B.; Samczynski, P.; Malanowski, M.; Misiurewicz, J.; Kulpa, K. S.; , „Detection of moving targets with multichannel airborne passive radar”, Aerospace and Electronic Systems Magazine, IEEE , vol.27, no.11, pp.42-49, November 2012  

 6. Malanowski, M.; Kulpa, K.; , „Two Methods for Target Localization in Multistatic Passive Radar”, Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on , vol.49, no.1, pp.572-580, Jan. 2012  

 7. Malanowski Mateusz Piotr, Kulpa Krzysztof: Optimization of Confirmation Time of Bistatic Tracks in Passive Radar, w: IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Aerospace & Electronic Systems Society , vol. 47, no 2, 2011, ss. 1060-1072  

 8. Samczyński Piotr Jerzy, Kulpa Krzysztof: Coherent MapDrift Technique, w: IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 48, no 3, 2010, ss. 1505-1517   

 9. Kulpa Krzysztof, Lukin K, Miceli W, Thayaparan T: Signal Processing in Noise Radar Technology, w: IEE Proceedings, Radar, Sonar and Navigation, vol. 4, 2008, ss. 229-232  

 10. Misiurewicz Jacek, Kulpa Krzysztof: Stretch processing for masking effect removal in noise radar, w: IEE Proceedings-Radar, Sonar and Navigation, vol. 4, 2008, ss. 274-283  

 11. Kulpa Krzysztof, Lukin K, Misiurewicz Jacek, Gajo Zbigniew, Mogila A, Vyplavin P: Quality Enhancement of Image Generated with Bistatic Ground Based Noise Waveform SAR, w: IEE Proceedings, Radar, Sonar and Navigation, vol. 4, 2008, ss. 263-273  

 12. Kulpa Krzysztof, Gajo Zbigniew, Malanowski Mateusz Piotr: Robustification of Noise Radar Detection, w: IEE Proceedings, Radar, Sonar and Navigation, vol. 4, 2008, ss. 284-293  

 13. Dawidowicz Bartłomiej, Gadoś Andrzej, Gorzelańczyk Adam, Jarzebska A, Kulpa Krzysztof, Mordzonek Maj, Samczyński Piotr Jerzy, Smolarczyk Maciej: First Polish SAR trials, w: IEE Proceedings-Radar, Sonar and Navigation, vol. 2, 2006, ss. 135-143  

 14. Kulpa Krzysztof, Czekała Z: Masking Effect and its Removal in PCL Radar, w: IEE Proceedings, Radar, Sonar and Navigation, vol. 3, 2005, ss. 174-178  

 15. Kulpa Krzysztof: Multi-static Entirely Passive Detection of Moving Targets and its Limitations, w: IEE Proceedings, Radar, Sonar and Navigation, vol. 3, 2005, ss. 169-173  

 16. K Kulpa, M. Malanowski, P. Samczyński, J. Misiurewicz, B. Dawidowicz,“Passive Radar for Airborne Platform Protection”, in International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Vol. 4, Special Issue 02, April 2012, Cambridge University Press, University Printing House, Shaftesbury Road, Cambridge, CB2 8BS, UK, pp 137-145

 17. Kulpa Krzysztof, Malanowski Mateusz Piotr, Misiurewicz Jacek, Samczyński Piotr Jerzy: Radar and Optical Images Fusion Using Stripmap SAR Data with Multilook Processing, w: International Journal of Electronics and Telecommunications, PAN, vol. 57, no 1, 2011, ss. 37-42, DOI:10.2478/v10177-011-0005-z

 18. Kulpa Krzysztof, Czekała Z: Short Distance Clutter Masking Effects in Noise Radars, w: Journal of Applied Radio Electronics, vol. 1, 2005, ss. 96-98

 19. P. Samczynski, M. Wilkowski K. Kulpa “Trial Results on Bistatic Passive Radar Using Non-Cooperative Pulse Radar as Illuminator of Opportunity”, in International Journal of Electronics and Telecommunications 2012, Vol. 58, No 2, 04 July 2012, pp. 171—176.

 20. Rzewuski Stanisław, Kulpa Krzysztof: System Concept of WIFI Based Passive Radar, w: International Journal of Electronics and Telecommunications, PAN, vol. 57, no 4, 2011, 447–450

 21. Maślikowski Łukasz, Kulpa Krzysztof: Bistatic Noise SAR Experiment with a Non-Cooperative Illuminator , w: International Journal of Electronics and Telecommunications, PAN, vol. 57, no 1, 2011, ss. 85-89, DOI:10.2478/v10177-011-0012-0

 22. Gwarek Wojciech, Kulpa Krzysztof, Abramowicz Adam: Physical Aspects of Microwave and Radar Applications Preface , w: Acta Physica Polonica A, Polish Academy of Sciences Institute of Physics, vol. 119, no 4, 2011, ss. 459-460

 23. Malanowski Mateusz Piotr, Kulpa Krzysztof: Target Detection in Continuous-Wave Noise Radar in the Presence of Impulsive Noise , w: Acta Physica Polonica A, Polish Academy of Sciences Institute of Physics, vol. 119, no 4, 2011, ss. 467-472

 24. Samczyński Piotr Jerzy, Kulpa Krzysztof, Misiurewicz Jacek, Smolarczyk Maciej: Identification of Building Wall Orientation Angle with Multilook Synthetic Aperture Radars Processing , w: Acta Physica Polonica A, Polish Academy of Sciences Institute of Physics, vol. 119, no 4, 2011, ss. 479-482

 25. Misiurewicz Jacek: Sparsity-Based Modelling of Compact Target Echo in PCL Radar, w: Acta Physica Polonica A, Polish Academy of Sciences Institute of Physics, vol. 119, no 4, 2011, ss. 495-502

 26. Kulpa Janusz, Misiurewicz Jacek: Pseudo-Noise Waveform Design Minimizing Range and Doppler Masking Effect, w: International Journal of Electronics and Telecommunications, PAN, vol. 57, no 3, 2011, ss. 359-362, DOI:10.2478/v10177-011-0048-1

 27. Maślikowski Łukasz, Misiurewicz Jacek: Nonuniform Spatial Sampling in a Ground-Based Noise SAR, w: International Journal of Electronics and Telecommunications, PAN, vol. 57, no 1, 2011, ss. 71-75, DOI:10.2478/v10177-011-0010-2

 28. Nowak Robert Marek, Misiurewicz Jacek, Biedrzycki Rafał: Automatic Adaptation in Classification Algorithms Fusing Data from Heterogeneous Sensors, w: Proceedings of the 14th International Conference on Information Fusion / Vladimir Vapnik (red.), 2011, ss. 1993-1999

 29. Misiurewicz Jacek, Kulpa Krzysztof, Czekała Z: Analysis of recorded helicopter echo, w: 1997 IEE RADAR Conf., Edinburgh, 1997, ss. 448-453  

 30. Misiurewicz Jacek: Unambiguous Doppler frequency estimation in an MTI radar, w: 1997 IEE RADAR Conf., Edinburgh, 1997, ss. 530-534  

 31. Malanowski Mateusz Piotr: Detection and Parameter Estimation of Manoeuvring Targets with Passive Bistatic Radar, w: IET Radar Sonar and Navigation, vol. 6, nr 8, 2012, ss. 739 -745  

 32. Bączyk Marcin Kamil, Malanowski Mateusz Piotr: Reconstruction of the Reference Signal in DVB-T-Based Passive Radar, w: International Journal of Electronics and Telecommunications, PAN, vol. 57, nr 1, 2011, ss. 43-48

 33. Malanowski Mateusz Piotr: Algorithm for Target Tracking Using Passive Radar, w: International Journal of Electronics and Telecommunications, PAN, vol. 58, nr 4, 2012, ss. 345-350

 34. P. Samczynski, “Super-Convergent Velocity Estimator for an Autofocus Coherent MapDrift Technique”, in IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, Vol. 9, Issue 2, March 2012, pp. 204-208, ISSN: 1545-598X  

 35. P. Samczyński, K.Kulpa, “Szybka beziteracyjna technika autoogniskowania obrazów radarowych” – miesięcznik naukowo-techniczny „Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania”, nr 8/2009, ss. 25-29

 36. Szczepaniak Z, Łuszczyk M, Popkowski J, Arvaniti A, Orzeł-Tatarczuk E, Samczyński Piotr Jerzy: Mobilny georadar do wykrywania niebezpiecznych obiektów ukrytych w ziemi, w: Biuletyn Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON; Badania naukowe w obszarze techniki i technologii obronnych, Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON; Centralna Biblioteka Wojskowa, 2011, ss. 137-144

 37. P. Samczyński, “Koherentna Technika Autofocus MapDrift”, Przegląd Telekomunikacyjny, Rocznik LXXXIV i Wiadomości Telekomunikacyjne, Rocznik LXXX, nr 6/2011, ss. 459–462

 38. P. Samczynski, K. Kulpa, „SAR imaging for bistatic passive radars using space-based pulse radars as illuminators of opportunity”, w „Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania”, nr 7/2012, ss. 33-37

 39. M. Malanowski,K. Kulpa, P. Samczynski, J. Misiurewicz, J. Kulpa, P. Roszkowski, P. Dzwonkowski, D. Gromek, Ł. Maślikowski, M. Misiurewicz, Ł. Podkalicki, „Experimental results obtained with FM-based passive radar demonstrator developed at Warsaw University of Technology”, w „Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania”, nr 7/2012, ss. 41-43

 40. D. Gromek, A. Gromek, K.S. Kulpa, M. Malanowski, P. Samczyński, G. Tański, „SAR/InSAR Raw Data Simulator using 3D terrain model” , w Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania”, nr 7/2012, ss. 44-46

 41. M. Malanowski, K.Kulpa, J.Misiurewicz, P.Samczyński, „Analiza dostępnych sygnałów telekomunikacyjnych pod kątem ich zastosowania do pasywnej lokalizacji obiektów”, Urządzenia i systemy radioelektroniczne. Wybrane problemy, 2009. pp. 335-342

 42. P. Samczyński, K. Kulpa, “Non Iterative Map-Drift Technique”, Proceedings of the International Conference on Radar 2008, 2-5 Wrzesień 2008, Adelaida, Australia, ss. 76-81

 43. P. Samczyński, „The Coherent MapDrift Technique Robustness to Low SNR SAR Data”, Proceedings of the MRRS-2008, 22-24 Wrzesień 2008, Kijów, Ukraina, ss. 240-245

 44. P. Samczyński, K. Kulpa, „The use of the coherent MapDrift technique for SAR image focusing on the sea surface” , IEEE International Radar Conference 2010, 10-14 Maj 2010, Waszyngton, Stany Zjednoczone, ss. CD

 45. G. Pietrzyk, P. Samczyński, A. Gorzelańczyk, K. S. Kulpa “Real-time implementation of doppler beam sharpening technique with simple velocity estimation” Proceedings of the European Radar Conference – EuRad 2004, 14-15 Październik 2004, Amsterdam Holandia. ss. 185-188

 46. Krzysztof S. Kulpa, J. Misiurewicz, P. Samczyński, M. Smolarczyk, M. Mordzonek, „SAR image enhancement by dominant scatterer removal” – Proceedings of the IET RADAR 2007, 15-18 październik 2007, Edynburg, Szkocja  

 47. K. S. Kulpa, M. Malanowski, P. Samczynski, J. Misiurewicz, „On-board PCL systems for airborne platform protection, in Proc. of Tyrrhenian International Workshop on Digital Communications: Enhanced Surveillance of Aircraft and Vehicles – 2011, ESAF’11, 12-14 September 2011, Island of Capri, Italy, pp. 119-122

 48. M. Greco, K. Kulpa, G. Pinelli, P. Samczynski, ”SAR and InSAR georeferencing algorithms for Inertial Navigations Systems”, Proc. of SPIE, Vol. 8008 (SPIE, Bellingham, WA, 2011). pp. 8008 1O (20-23)

 49. P. Krysik, P. Samczynski, M. Malanowski, L. Maslikowski, K. Kulpa, “Detection of fast maneuvering air targets using GSM-based passive radar”, – in Proceedings on IRS 2012, 23-25 May 2012, Warszawa, Poland, pp. 69-72

 50. P. Samczyński, “Extended Generalized Chirp Transform for signal  parameter estimation in bistatic passive pulse radars”, International Radar Conference-2013, 19-21 June 2013, Dresden, Germany