Zespół Technik Radiolokacyjnych ISE PW

Pokój 602C Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Zespół Technik Radiolokacyjnych

Skład Zespołu:

Doktoranci:

 • mgr inż. Marek Gaweł
 • mgr inż. Damian Gromek
 • mgr inż. Stanisław Rzewuski
 • mgr inż. Krzysztof Borowiec
 • mgr inż. Paweł Roszkowski
 • mgr inż. Paweł Dzwonkowski
 • mgr inż. Karol Klincewicz
 • mgr inż. Maciej Wielgo

Studenci:

 • inż. Łukasz Gawroński
 • inż. Karolina Krej
 • inż. Michał Szczepankiewicz

Tematyka prac:

Zespół Technik Radiolokacyjnych prowadzi prace badawczo-rozwojowe z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych.

W ramach prac własnych opracowano:

 • PaRaDe (Passive Radar Demonstrator) – demonstrator radaru pasywnego,
 • Demonstrator radaru szumowego,
 • Demonstrator radaru mikro-SAR.

Zespół brał udział w projektowaniu, budowie oraz wdrażaniu wielu systemów radiolokacyjnych. Współpracował przy tym z krajowymi producentami: Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji S.A. oraz Centrum Naukowo-Produkcyjnym Elektroniki Profesjonalnej RADWAR (obecnie BUMAR Elektronika S.A.).

Profil naukowy:

 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych,
 • Modelowanie i symulacje systemów radiolokacyjnych (np. radarów obrazujących, georadarów, radarów kontroli powietrznej, pogodowych, radarów specjalnego przeznaczenia),
 • Radary obrazujące o wysokiej rozdzielczości (np. SAR – Synthetic Aperture Radar, ISAR – Inverse SAR, InSAR – Interferometric SAR, PolInSAR – Polarimetric Interferometry SAR),
 • Radary pasywne (PCL – Passive Coherent Location) i szumowe,
 • Detekcja słabych sygnałów w obecności szumu i zakłóceń gaussowskich i niegaussowskich,
 • Śledzenie obiektów ruchomych (filtracja Kalmana, śledzenie wielohipotezowe),
 • Implementacja algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów na różnych platformach obliczeniowych (CUDA – Compute Unified Device Architecture, wieloprocesorowe PC, komputery przemysłowe, procesory sygnałówe),
 • Przetwarzanie sygnałów telekomunikacyjnych (np. DAB – Digital Audio Broadcasting, DVB-T – Digital Video Broadcasting, GSM – Global System for Mobile Communications, UMTS – Universal Mobile Telecommunications System),

Seminaria Zespołu:

W ramach seminariów Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów odbywających się w środy, o godz. 12, w sali nr 229 (sala seminaryjna Instytutu Systemów Elektronicznych, II p.).