Zespół Technik Radiolokacyjnych ISE PW

Pokój 602C Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Mateusz Malanowski

Mateusz Malanowski uzyskał tytuł magistra inżyniera w roku 2004, tytuł doktora inżyniera w roku 2009 i tytuł doktora habilitowanego inżyniera w roku 2013 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Pracował jako naukowiec w Forschungsgesellschaft für Angewandte Naturwissenschaften (FGAN, obecnie Fraunhofer FHR), Niemcy i jako inżynier w Orpal, Polska. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Jego zainteresowania naukowe obejmują cyfrowe przetwarzania sygnałów i radiolokację, w szczególności detekcję obiektów, estymację parametrów, śledzenie obiektów i obrazowanie radarowe. Pracował nad technikami takimi jak radary pasywne (passive coherent location – PCL), radary z syntetyczną aperturą (synthetic aperture radar – SAR) i radary szumowe (noise radar).

Mateusz Malanowski jest członkiem Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) i Institution of Engineering and Technology (IET). Jest sekretarzem seminarium Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.