Zespół Technik Radiolokacyjnych ISE PW

Pokój 602C Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Piotr Samczyński

Piotr Samczyński tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2005 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych w 2010 roku i tytuł doktora habilitowanego inżyniera w roku 2013 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W latach 2005-2010 pracował w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji S.A. zajmując odpowiednio stanowiska: informatyka, asystenta naukowego, głównego projektanta ds. Oprogramowania Systemów Lotniczych i kierownika Zakładu Obróbki Sygnału Radiolokacyjnego. Od 2010 jest adiunktem w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów Instytutu Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Obszar działalności naukowo-badawczej obejmuje cyfrowe przetwarzanie sygnałów, przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych, radary z syntetyczną aperturą (synthetic aperture radar – SAR), radary pasywne. Piotr Samczynski od 2003 roku jest członkiem Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).